بوشهر

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

بوشهر

طراحی مرحله 1 و 2 ایجاد شهرک های دامداری صنعتی

70

1383

کردستان - کرمانشاه

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

کردستان

مطالعات سنتز کردستان

 

1376

کردستان- کرمانشاه

مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی زاب- سیروان

25450

1369

ایلام- کردستان- کرمانشاه

مطالعات جامع توسعه کشاورزی حوزه های زاب سیروان مرزی

6100000

1373

کرمانشاه

ساماندهی دشت ماهیدشت

45968

1379

کرمانشاه

مطالعات ایستگاه پمپاژ میان تنگ منصوری اسلام آباد

 

2/1391

کرمانشاه

مطالعات بازنگری و رفع مشکلات فنی تاسیسات آبی احداث شده، تعاونیهای ایثارگران گندمبان و بانخوشاب

52000

2/1391

چهارمحال و بختیاری

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

چهارمحال و بختیاری

نظارت عالیه و کارگاهی تاسیسات تغذیه مصنوعی فرادنبه

 

1379

چهارمحال و بختیاری

مطالعات شناسایی و مکان یابی تغزیه مصنوعی سفید دشت

 

1385

چهارمحال و بختیاری

مطالعات مرحله 1 تغذیه مصنوعی فرادنبه

 

1387

سیستان و بلوچستان

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقدقرارداد

سیستان و بلوچستان

مطالعات مدیریت منطقه هامون

200000

1379

سیستان و بلوچستان

کاهش ضایعات سرمازدگی محصولات کشاورزی

 

1374

سیستان و بلوچستان

کاهش ضایعات اپیدمی زنگ زرد گندم

 

1375

هرمزگان

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

هرمزگان- تهران

مطالعات بهنگام سازی و تهیه نقشه پوشش گیاهی و مراتع

 

1385

هرمزگان

مرحله 1 و 2 تغذیه مصنوعی در ارتفاعات کمشک فرامرزان

 

1379

سمنان

 

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

سمنان

مطالعات مدیریت منطقه کویر مرکزی

200000

1379

سمنان

انجام خدمات مشاوره جهت تهیه طرح مدیریت مجموعه کویر

686598

1384

سمنان

بازنگری و بروز رسانی مطالعات تفضیلی طرح مدیریت مجموعه کویر مرکزی

 

12/1390

سمنان

بازنگری و بروز رسانی مطالعات تفضیلی طرح مدیریت مجموعه کویر مرکزی

 

12/1390

مرکزی

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

مرکزی

مطالعات مرحله 1 و 2 شبکه آبیاری و زهکشی سنبله و پشتکوه

3269

1382

مرکزی

مطالعات خاکشناسی سنبله و پشتکوه

4500

1383

خوزستان

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

خوزستان

مطالعات توجیهی منابع طبیعی تجدید شونده شور- مرغاب

367343

1371

خوزستان

مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده کارون 3

469840

1372

خوزستان

مطالعات تفصیلی اجرایی مدیریت منابع طبیعی مرغاب

73000

1375

خوزستان

مطالعات جامع احیا و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی زیر حوزه کرخه سفلی

870000

1367

خوزستان

تجزیه و تحلیل و تلفیق نهایی منابع آب هندیجان- جراحی

 

1379

خوزستان

گردآوری آمار و اطلاعات حوزه آبریز هندیجان- جراحی

 

1379

خوزستان

تهیه اطلس GIS منابع آب هندیجان- جراحی

 

1380

مازندران - گیلان - آذربایجان

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

مازندران

تهیه طرح اجرایی (مدیریت جامع مشارکتی منابع طبیعی) حوزه بالادست پروژه مدیریت جامع آب و خاک البرز

 

10/1390

گیلان

مرحله 2 شبکه فرعی آبیاری و زهکشی در گیلان

1000

1380

آذربایجان شرقی

مشاوره برای طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش کیامکی

96952

1384

خراسان

موقعيت استاني

عنوان مطالعات مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

خراسان

توسعه کشاورزی و منابع طبیعی غرب کویر نمک

6/2 میلیون

1373

خراسان

بازنگری مطالعات، طراحی و تهیه نقشه استقلال- دهقان

3000

1376

خراسان

سنتز جامع احیا و توسعه کشاورزی کال شور

10/5 میلیون

1376

خراسان

کاهش ضایعات سرمازدگی محصولات کشاورزی

 

1374

خراسان

کاهش ضایعات ناشی از زنگ زرد گندم

 

1375

خراسان

مطالعات بیلان آب در حوزه آبریز کویر مرکزی

 

1373

خراسان

مطالعات منابع آب و هواشناسی سنتز استان خراسان

 

1376

خراسان

تجهیز و نوسازی و احداث شبکه آبیاری و زهکشی استقلال

3000

1383

خراسان

تجهیز و نوسازی و احداث شبکه آبیاری و زهکشی فوشنجان

2000

1383

خراسان

تجهیز و نوسازی و احداث شبکه آبیاری و زهکشی بلقیس

2000

1384

یزد

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

یزد

کاهش ضایعات سرمازدگی محصولات کشاورزی

 

1374

یزد

کاهش ضایعات اپیدمی زنگ زرد گندم

 

1375

خراسان رضوی

موقعيت استاني

عنوان مطالعات مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

خراسان رضوی

تهیه طرح ها و پروژه های اجرایی و نظارت شرکتهای تعاونی

 

1373

خراسان رضوی

مطالعات تغذیه مصنوعی رودخانه ریوند

 

1377

خراسان رضوی

تغذیه مصنوعی رودخانه قلندرآباد

 

1378

خراسان رضوی

مرحله 1 و 2 شبکه آبیاری و زهکشی تعاونی اسلام آباد و گلبهار

4000

1379

خراسان شمالی

تجهیز و نوسازی و احداث شبکه آبیاری و زهکشی تایباد

3000

1383

کرمان

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

کرمان

کاهش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزی

 

1374

کرمان

کاهش ضایعات اپیدمی زنگ زرد گندم

 

1375

ایلام

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

ایلام

تکمیل فرمتهای اطلاعاتی سنتز استان ایلام

 

1377

ایلام

تهیه سیستم اطلاعات جغرافیایی و بانکهای اطلاعاتی

 

1378

ایلام

مطالعات مکان یابی توسعه کشت زیتون

3000

1382

ایلام

مطالعات تفصیلی اجرایی پخش سیلاب بیات

7000

1384

ایلام

مطالعات تفصیلی اجرایی دشت ارمو

8500

1384

ایلام

مرحله 1 و 2 شبکه آبیاری و زهکشی تعاونی قدر

 

1381

ایلام

مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی برتش

30500

1382

ایلام

مطالعات مرحله 2 شبکه آبیاری و زهکشی تعاونی تولید برتش

4446

1384

ایلام- کردستان

مطالعات تکمیلی منابع آب حوزه های زاب- سیروان

3900000

1369

ایلام- کرمانشاه- کردستان

مطالعات حوزه های آبخیز رودخانه های زاب- سیروان

3900000

1369

لرستان

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

لرستان

مطالعات مرحله توجیهی مدیریت منابع طبیعی آبزالکی

528000

1374

لرستان

طرح مطالعات فاز توجیهی حوزه آبخیز ماربره

285000

1378

اصفهان

موقعيت استاني

عنوان مطالعات

مساحت هكتار

تاريخ عقد قرارداد

اصفهان

کاهش ضایعات سرمازدگی محصولات کشاورزی

 

1374

اصفهان

کاهش ضایعات اپیدمی زنگ زرد گندم

 

1375